gallery/finez-logo-web (2)

Finèz administratie kan zowel de aangiften Omzetbelasting als de aangiften Inkomstenbelasting verzorgen.

 

Omzetbelasting (BTW)

Aan de hand van de verwerkte financiële administratie kan de aangifte Omzetbelasting gemaakt worden. Hierbij maakt het niet uit of de administratie door finèz of door de ondernemer is geboekt. De meeste ondernemers moeten per kwartaal aangifte Omzetbelasting indienen, maar dit kan ook per maand of per jaar zijn.
Bij de laatste aangifte van het jaar zal een BTW-rondrekening over het hele jaar gemaakt worden, waardoor correcties nog in de laatste aangifte meegenomen kunnen worden. Zo wordt het indienen van een suppletie aangifte Omzetbelasting voorkomen.

 

Inkomstenbelasting

Vooraf wordt een planning gemaakt wanneer de aangifte Inkomstenbelasting opgesteld gaat worden. Om de aangifte op te kunnen stellen, wordt een checklist gemaild naar de ondernemer. Aan de hand van deze checklist kan worden bepaald welke stukken moeten worden aangeleverd. Na het opstellen van de aangifte wordt deze eerst met de ondernemer doorgenomen. Daarna kan de aangifte verzonden worden.

 

Omdat finèz werkt met vaste prijsafspraken is de drempel laag om contact op te nemen voor een vraag inzake bijvoorbeeld BTW-tarieven, investeringen en aftrekposten. 

 

- financiën met finesse -

Belastingaangifte