gallery/finez-logo-web (2)

Als zelfstandige moet je aangifte doen voor de Inkomstenbelasting. In de meeste gevallen is je partner ook je fiscaal partner en moet je gezamenlijk aangifte doen. De aftrekposten worden dan zo efficiënt mogelijk verdeeld.

 

Vooraf wordt een planning gemaakt wanneer de aangifte Inkomstenbelasting opgesteld gaat worden. Om de aangifte op te kunnen stellen, wordt een checklist gemaild naar de ondernemer. Aan de hand van deze checklist kan worden bepaald welke stukken moeten worden aangeleverd. Na het opstellen van de aangifte wordt deze eerst met de ondernemer doorgenomen. Daarna kan de aangifte verzonden worden.

 

Omdat finèz werkt met vaste prijsafspraken is de drempel laag om contact op te nemen voor bijvoorbeeld vragen over aftrekposten. 

 

- financiën met finesse -

Inkomstenbelasting