gallery/finez-logo-web (2)

Als je bij de Belastingdienst als ondernemer bent geregistreerd zal de Belastingdienst je uitnodigen om als ondernemer de aangifte Inkomstenbelasting te doen. Voor de aangifte is een jaarrekening nodig, deze bestaat uit een balans en een winst-en verliesrekening.

 

Aan de hand van een balans kan een indicatie worden verkregen omtrent het vermogen van de onderneming op een bepaalde datum. Het verschil tussen de bezittingen en schulden is het eigen vermogen.

 

Aan de hand van een winst-en verliesrekening kan worden vastgesteld wat een ondernemer heeft verdiend in een bepaald jaar. De winst-en verliesrekening oftewel de resultatenrekening is een overzicht van zakelijke opbrengsten en kosten over een periode. Het verschil tussen de opbrengsten en de kosten is het resultaat.

 

Om de jaarrekening te kunnen opstellen is de volledige financiële administratie nodig. Deze administratie kan gedeeltelijk of volledig door Finèz verzorgd worden. Voor meer informatie hierover kan vrijblijvend contact opgenomen worden. 

 

- financiën met finesse - 

Jaarrekening